tel: 506 058 301

fax: 22 609 14 72

biuro@twojaposesja.pl

administrowanie

Alternatywnym rozwiązaniem dla zatrudnienia profesjonalnej zewnętrznej firmy zarządczej jest samodzielne zarządzanie nieruchomością wspólną przez właścicieli. Duża część wspólnot mieszkaniowych decyduje się na takie właśnie rozwiązanie. To właśnie z myślą o nich stworzyliśmy naszą ofertę w zakresie administrowania budynkami mieszkalnymi i osiedlami.

Skomponowaliśmy ją w taki sposób, aby z jednej strony mogła ona stanowić wymierne wsparcie merytoryczne dla zarządów właścicielskich, z drugiej zaś, by realizowała funkcje bieżącej obsługi administracyjnej nieruchomości i jej mieszkańców. Do zakresu naszych obowiązków jako administratora zaliczają się w takim przypadku tak istotne kwestie jak chociażby stały nadzór nad jakością realizacji umów zawartych z firmami obsługującymi nieruchomość, organizacja i prowadzenie biura administracji budynku/osiedla, wszelkie rozliczenia finansowe z właścicielami mieszkań, prowadzenie pełnej obsługi księgowej wspólnoty mieszkaniowej, sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, przygotowywanie i korygowanie planów gospodarczych, prowadzenie dokumentacji technicznej budynku oraz szybka reakcja i nadzór nad usuwaniem zaistniałych awarii.

W przypadku nowo tworzących się wspólnot, które obejmują w swoje władanie budynki przejmowane od dewelopera, oferujemy dodatkowe rozszerzenie zakresu realizowanych przez nas czynności. Zaliczyć do nich można przede wszystkim pomoc w zorganizowaniu wspólnoty (uzyskanie numerów Regon oraz NIP, uzyskanie zwolnienia z podatku VAT, otwarcie rachunków bankowych itp.), przejęcie dokumentacji technicznej nieruchomości od dotychczasowego zarządcy, pomoc w weryfikacji i wyselekcjonowaniu najlepszych ofert na świadczenie usług w zakresie obsługi nieruchomości (sprzątanie, utrzymanie zieleni, konserwacje hydrauliczne, konserwacje elektryczne, ochrona itd.), a także nadzór nad usuwaniem usterek powykonawczych oraz egzekwowanie warunków rękojmi na budynek, pracujące w nim urządzenia i instalacje.

Jesteśmy przekonani, iż ta wszechstronna i elastyczna oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom bardzo wielu wspólnot mieszkaniowych. Stanowi ona interesującą propozycję zarówno w odniesieniu do doświadczonych, działających od lat zarządów właścicielskich, jak też w przypadku nowo powstających wspólnot, które dopiero wyłaniają pierwsze składy swych zarządów. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku możemy zagwarantować bardzo wysoki poziom merytoryczny i profesjonalny naszych usług oraz najwyższy standard obsługi mieszkańców.

LICENCJONOWANE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI

Posiadamy licencję Ministerstwa Infrastruktury nr 13730