tel: 506 058 301

fax: 22 609 14 72

biuro@twojaposesja.pl

Bieżące utrzymanie nieruchomości to niełatwe zadanie. Wielość i różnorodność usług niezbędnych dla właściwego funkcjonowania nieruchomości sprawiają, że w czynności te zaangażowane jest zwykle wiele firm. Właściwy wybór musi być wykonany ze szczególną starannością, gdyż to właśnie jakość tych pojedynczych usług będzie bezpośrednio rzutować na poziom satysfakcji mieszkańców i jakość ich życia.

W firmie POSESJA, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną kwestią jest właściwy wybór firm zajmujących się bieżącym utrzymaniem nieruchomości. Kondycja budynków, konserwacja instalacji, utrzymanie czystości, zaopatrzenie w media, pielęgnacja zieleni - to tylko niektóre z wielu obszarów codziennego "życia" każdej wspólnoty mieszkaniowej. To właśnie dlatego z tak wielką troską i starannością dokonujemy wyboru najlepszych rynkowych ofert, najpełniej realizujących oczekiwania mieszkańców w zakresie wysokiego standardu usług oraz akceptowanej przez nich ceny.

Ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie, możemy też służyć kompetentną i daleko idącą pomocą zarządom właścicielskim, które samodzielnie podejmują decyzje dotyczące wyboru dostawców usług dla ich nieruchomości. Nasza praktyczna wiedza i doświadczenie zdobyte podczas współpracy z wieloma tego typu firmami, z pewnością ułatwią weryfikację rozpatrywanych ofert i pozwolą na optymalne dopasowanie jakościowo-cenowe.

Niezależnie od aktywnego, merytorycznego wsparcia procesu weryfikacji i wyłaniania firm, które dostarczać będą usługi dla danej nieruchomości, w przypadku braku satysfakcjonujących ofert, możemy również, rekomendować firmy, których profesjonalny poziom, rzetelność i racjonalność cenowa zostały już przez nas zweryfikowane w praktyce, przy obsłudze innych obiektów.

Bez względu na to czy zarządzamy daną nieruchomością, czy też zajmujemy się jej administrowaniem, zawsze jesteśmy w stanie w optymalny sposób dopasować poziom wszystkich zewnętrznych usług do jakościowych i kosztowych oczekiwań mieszkańców.

LICENCJONOWANE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI

Posiadamy licencję Ministerstwa Infrastruktury nr 13730