tel: 506 058 301

fax: 22 609 14 72

biuro@twojaposesja.pl

Małe wspólnoty mieszkaniowe liczące do 7-u lokali działają w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego i nie są zobligowane do wyłonienia zarządu. W takim przypadku czynności w zakresie zwykłego zarządu podejmowane są większością udziałów, natomiast w sprawach przekraczających zwykły zarząd potrzebna jest jednomyślność wszystkich współwłaścicieli.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku dużych wspólnot, liczących ponad 7 lokali, w odniesieniu do których obowiązują przepisy Ustawy o Własności Lokali. Stanowią one, że właściciele obowiązani są do wyboru jedno- lub kilkuosobowego zarządu wspólnoty, złożonego z osób fizycznych. Jest to tak zwany "zarząd właścicielski", który sam podejmuje decyzje nie przekraczające zwykłego zarządu, zaś pozostałe kwestie wymagają podjęcia uchwały przez właścicieli lokali. Zarząd może podpisać umowę z osobą fizyczną lub podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, powierzając podejmowanie bieżących czynności związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. W praktyce czynności takie określane są jako administrowanie.

Drugą formą zarządu dużej wspólnoty jest "zarząd powierzony" przekazany osobie fizycznej lub prawnej, odrębnej od wspólnoty, umową zawartą w formie aktu notarialnego lub stanowiącą załącznik do uchwały zaprotokołowanej przez notariusza. W tym przypadku zarówno zarządzanie jak i administrowanie budynkiem przekazane są formalnie firmie zarządzającej nieruchomościami.

Który model jest lepszy? Cóż, obydwa mają swoje zalety i wady. Zarząd właścicielski zatrudniający firmę administrującą, zapewnia właścicielom całkowitą kontrolę nad sprawami i finansami wspólnoty. Rozwiązanie to wymaga jednak dużej wiedzy i zaangażowania ze strony właścicieli. W dzisiejszych czasach może być to trudne do zrealizowania. W praktyce często występuje sytuacja, w której właściciele nie chcą czynnie uczestniczyć w gospodarowaniu ich nieruchomością, poza koniecznością formalnego udziału w rocznym zebraniu. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest więc "zarząd powierzony", który uwalnia właścicieli od ciążących na nich obowiązków, jednak ogranicza również ich bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje.

powrót do strony głównej

LICENCJONOWANE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI

Posiadamy licencję Ministerstwa Infrastruktury nr 13730