ADMINISTROWANIE

WSPARCIE DLA ZARZĄDÓW WSPÓLNOT

Alternatywnym rozwiązaniem dla zatrudnienia profesjonalnej zewnętrznej firmy zarządczej jest samodzielne zarządzanie nieruchomością wspólną przez właścicieli. Duża część wspólnot mieszkaniowych decyduje się na takie właśnie rozwiązanie. To właśnie z myślą o nich stworzyliśmy naszą ofertę w zakresie administrowania budynkami mieszkalnymi i osiedlami.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWA

Skomponowaliśmy ją w taki sposób, aby z jednej strony mogła ona stanowić wymierne wsparcie merytoryczne dla zarządów właścicielskich, z drugiej zaś, by realizowała funkcje bieżącej obsługi administracyjnej nieruchomości i jej mieszkańców. Do zakresu naszych obowiązków jako administratora zaliczają się w takim przypadku tak istotne kwestie jak chociażby stały nadzór nad jakością realizacji umów zawartych z firmami obsługującymi nieruchomość, organizacja i prowadzenie biura administracji budynku/osiedla, wszelkie rozliczenia finansowe z właścicielami mieszkań, prowadzenie pełnej obsługi księgowej wspólnoty mieszkaniowej, sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, przygotowywanie i korygowanie planów gospodarczych, prowadzenie dokumentacji technicznej budynku oraz szybka reakcja i nadzór nad usuwaniem zaistniałych awarii.

W przypadku nowo tworzących się wspólnot, które obejmują w swoje władanie budynki przejmowane od dewelopera, oferujemy dodatkowe rozszerzenie zakresu realizowanych przez nas czynności. Zaliczyć do nich można przede wszystkim pomoc w zorganizowaniu wspólnoty (uzyskanie numerów Regon oraz NIP, uzyskanie zwolnienia z podatku VAT, otwarcie rachunków bankowych itp.), przejęcie dokumentacji technicznej nieruchomości od dotychczasowego zarządcy, pomoc w weryfikacji i wyselekcjonowaniu najlepszych ofert na świadczenie usług w zakresie obsługi nieruchomości (sprzątanie, utrzymanie zieleni, konserwacje hydrauliczne, konserwacje elektryczne, ochrona itd.), a także nadzór nad usuwaniem usterek powykonawczych oraz egzekwowanie warunków rękojmi na budynek, pracujące w nim urządzenia i instalacje.

FIRMA POSESJA ZAJMUJE SIĘ KOMPLEKSOWą OBSŁUGĄ ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWĄ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

Zapewniamy usługi o najwyższym standardzie, oparte na sumienności, rzetelności i sprawności działania. Zasadą naszej pracy jest zapewnienie mieszkańcom zarządzanej nieruchomości maksymalnego komfortu i właściwej organizacji pracy wszystkich niezbędnych służb, przy jednoczesnym stałym dążeniu do optymalizacji kosztów utrzymania obiektu.